Na osnovu člana 6. Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom (“Službene novine FBiH”, br. 53/15) klasificiraju se vozila u svrhu naplate prema klasama:Dvoosovinska vozila s visinom mjerenom na prvoj osovini manjom od 1,3 m (motocikli, osobna vozila registrirana do 7 sjedišta, i laka dostavna vozila čija je dozvoljena nosivost do 850 kg).Vozila s dvije ili više osovina i visinom mjerenom na prvoj osovini 1,3 m ili više (visina vozila iznad prve osovine je udaljenost od tla i najviše tačke vozila u ravnini koja je pravokutna u odnosu na tlo i prolzai kroz osovinu prednjih kotača), a spadaju laka dostavna vozila čija je dozvoljena nosivost preko 850 kg, kombi vozila-višenamjenska vozila, osobna vozila sa prikolicom, karavani s visinom 1,3 m ili više na prvoj osovini i laka dostavna vozila čija je dozvoljena nosivost do 850 kg sa prikolicom  karavanom, dvoosovinska vozila kao što su kombi vozila bez prikolice, vozila najveće dozvoljene mase do 3.500 kg i vozila registrirana preko 7 sjedišta.Vozila sa dvije ili tri osovine i visinom mjerenom na prvoj osovini većom od 1,3 m (laka dostavna vozila čija je dozvoljena nosivost preko 850 kg sa prikolicom karavanom kamioni sa ili bez prikolice, sa ukupno dvije ili tri osovine, karavani s visnom većom od 1,3 m na prvoj osovini, kombi vozila sa prikolicom ili karavanom sa ukupno tri osovine, autobusi bez prikolice sa dvije ili tri osovine, vozila najveće dozvoljene mase preko 3.500 kg, vozila registrirana preko 9 sjedišta).Vozila sa četiri ili više osovina i visinom mjerenom na prvoj osovini većom od 1,3 m (kamioni sa ili bez prikolice sa četiri ili više osovina, tegljači sa poluprikolicom, autobusi sa ili bez prikolice sa četiri ili više osovina, kombi vozila sa prikolicom ili karavanom sa ukupno četiri ili više osovina, vozila najveće dozvoljene mase preko 3.500 kg, vozila registrirana preko 9 sjedišta).