Održiva cestovna infrastruktura visokog ranga utječe na ekonomski i društveni razvoj olakšavanjem mobilnosti i pružanjem adekvatnog pristupa ljudi i roba lokacijama od značaja za ekonomiju i društvo.

Adekvatan pristup određenoj lokaciji značajno utječe na ekonomski razvoj i trgovinu, a potpomaže i integraciju.

 

Da bi se ovo postiglo, zahtijeva se da cestovna infrastruktura:

 • zadovoljava potražnju za prometom
 • bude efikasna
 • bude priuštiva
 • bude sigurna
 • ima minimalan negativan utjecaj na okoliš

 

Zbog toga Strategija razvoja mreže autocesta i brzih cesta na području Federacije BiH mora sadržavati principe i elemente koji osiguravaju njenu ekonomsku, finansijsku, institucionalnu i okolinsku održivost, a isto tako da doprinosi i društvenoj svjesnosti o potrebi realizacije ove strategije.

 

Ključni principi ove strategije su:

 • politička volja i obavezivanje
 • jačanje kapaciteta u podsektoru cesta
 • osiguranje uravnoteženosti strategije
 • poboljšanje efikasnosti sistema
 • jačanje komercijalizacije
 • uspostavljanje standarda za održavanje
 • poboljšanje sigurnosti prometa
 • usklađenost sa prirodnim i društvenim okolišem

 

Ključni elementi ove strategije su sljedeći:

 • unutrašnje povezivanje Federacije BiH i Bosne i Hercegovine  u cjelini
 • povezivanje sa susjednim državama
 • dimenzionisanje gustine mreže autocesta i brzih cesta
 • makroekonomski okvir za ulaganje u mrežu autocesta i brzih cesta
 • utjecaj razvoja mreže autocesta i brzih cesta na razvoj pojedinih regija
 • upravljanje mrežom autocesta i brzih cesta
 • jedinstvenost i cjelovitost pristupa cestovnoj mreži uopće
 • usklađenost sa razvojem prirodnog i društvenog okoliša