Javni konkurs/natječaj za izbor kandidata za članove Uprave JP Autoceste d.o.o. Mostar 


Konkurs za izbor i imenovanje Sekretara JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar