Klopče – Pečuj: postupak eksproprijacije je u završnoj fazi i procenat realizacije u 2016. godini je iznosio cca 96,61%. Nekoliko predmeta se još uvijek rješavaju u upravnom postupku i upravnom sporu.Počitelj – Zvirovići: Zaključno sa 31.12.2016. godine završena su 174 predmeta od ukupno 254 otvorena predmeta, gdje je u potpunosti eksproprisano 86,76 % površine predviđene za eksproprijaciju. Međutim, stepen završenosti eksproprijacije je 99,27% sa Rješenjima Vlade FBiH o prijevremenom ulasku u posjed nekretnina.Sarajevska zaobilaznica LOT 3b: postupak eksproprijacije za potrebe izgradnje dionice LOT 3b Sarajevske obilaznice pokrenut  je u februaru 2012. godine i okončano je 92,19% predmeta.Tarčin – Zukići do Tunela Ivan: u skladu sa planom poslovanja nastavljen je postupak eksproprijacije nekretnina na području općine Hadžići. Do sada je završeno 92% predmeta odnosno eksproprisano je 86% površine (zemljišta i objekata).Pečuj – Zenica sjever- Tunel Vraca: zaključno sa 31.12.2016. godine izvršeno preko 95% od ukupno predložene površine i eksproprisano 97% stambenih objekata.

 

Lašva - Nević polje (brza cesta): urađeni su elaborati eksproprijacije na osnovu Glavnog projekta. U toku su pripremne aktivnosti vezane za donošenje odluke Vlade FBiH po pitanju finansiranja.

 

Konjic-Mostar sjever (Salakovac I faza 22 km): u fazi je izrada idejnog rješenja, te nije bilo aktivnosti vezanih za eksproprijaciju i pripremne radnje za eksproprijaciju nekretnina. Dostavljen je elaborat eksproprijacije za tunel Prenj. U toku su aktivnosti vezane za donošenje odluke Vlade FBiH o finansiranju ove dionice.

 

Počitelj – Buna: elaboratom eksproprijacije obuhvaćene su katastarske čestice koje obuhvataju dijelove Općine Čapljina (K.O. Bivolje Brdo, K.O. Stanojevići i K.O. Lokve) i Grada Mostara (K.O. Pijesci i K.O. Gubavica). U katastarskim općinama vezanim za Općinu Čapljina sve su parcele pocijepane i predan je prijedlog za eksproprijaciju. Započeo je obilazak terena te se nastavak obilaska terena u općini Čapljina se očekuje početkom 2017. godine kao i znatniji troškovi eksproprijacije. Iz općine Mostar smo obaviješteni  da neće moći pristupiti cijepanju parcela dok se ne pribavi urbanistička saglasnost koja još uvijek nedostaje


Eksproprijacija zemljišta i Plan preseljavanja za Koridor Vc


AKCIONI PLAN DIONICA KAKANJ - DRIVUŠA

AKCIONI PLAN DIONICA SVILAJ - ODŽAK

AKCIONI PLAN DIONICA VLAKOVO - TARČIN

AKCIONI PLAN DIONICA ZVIROVIĆI - BIJAČA