Puni naziv preduzeća: Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo s ograničenom odgovornošću Mostar

Skraćeni naziv: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar


Sjedište Mostar: Braće Fejića bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Tel:   + 387 36 512 300

Faks: + 387 36 512 301

Operetivni ured Sarajevo: Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel:   + 387 33 277 900

Faks: + 387 33 277 901


Web: www.jpautoceste.ba

E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Identifikacijski broj: 4227691540005

PDV broj: 227691540005

Transakcijski račun:

Raiffeisen bank dd BiH Sarajevo, glavna filijala Mostar 1610200062470038

UniCredit Bank 338-690-22964156-54

Depozitni račun: Federalna taksa za korištenje autoceste 1610200062470232; 338-690-22965654-22

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 1610200062470135; 338-690-22965645-49


Vlasnik: Federacija Bosne i Hercegovine


Članovi Uprava:

Adnan Terzić, direktor

Ivica Ćurić, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove

Jasmin Bučo, izvršni direktor za projektovanje i građenje

Marin Jelčić, izvršni direktor za upravljanje i održavanje

Adem Zolj, izvršni direktor za opće, kadrovske i pravne poslove


Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo s ograničenom odgovornošću Mostar registrovano je u Općinskom sudu u Mostaru, pod brojem: Tt-O-852/10, dana 28. 10. 2010. godine u skladu sa Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 12/10 i 16/10), Zakonom o privrednim društvima („Službene novine FBiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i Odlukom o statusnim pitanjima Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo s ograničenom odgovornošću Mostar, koju je donijela Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (Odluka V broj 593/10 od 1. 7. 2010. godine) na 149. sjednici održanoj 1. jula 2010. godine u Sarajevu.