Uprava organizira rad i rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar te odgovara za zakonitost poslovanja.Adnan Terzić - direktor 

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Ivica Ćurić - izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove 

E-mali: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Marin Jelčić - izvršni direktor za upravljanje i održavanje

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Adem Zolj - izvršni direktor za opće, kadrovske i pravne poslove

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Jasmin Bučo - izvršni direktor za projektovanje i građenje

E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript