Planom poslovanja za 2016. godinu predviđen je završetak realizacije izrade projektne dokumentacije za ugovore koji su potpisani u ranijem periodu, kao i pokretanje tenderske procedure i ugovaranje novih projekata. Usluge izrade projekata i studija finansiraće se iz vlastitih sredstava JP Autoceste, iz sredstava IPA fondova i Ministarstva komunikacija i prometa BiH.


Usluge projektovanja koje se finansiraju iz vlastitih sredstava


Završetak izrade Studije izvodljivosti i Idejnog projekta autoceste Tuzla - Žepče  (spoj na Koridor Vc)

Završetak stručnog savjetovanja za odabir tehničkih rješenja na dionici Tuzla – Žepče

Završetak analize postojećeg Idejnog projekta autoceste Konjic – Mostar sjever – i izrada novog idejnog projekta

Generalni projekat  i prefizibiliti studija  brze ceste  Nević Polje - Jajce

Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenj na dionici brze ceste Nević Polje - Jajce

Generalni projekt i prefizibiliti studija brze ceste  Mostar – Široki Brijeg – granica HR  L= 66km

Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste Mostar – Široki Brijeg – granica HR

Generalni projekt i prefizibiliti studija brze ceste granica Hrvatske – Bihać – Ključ

Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste granica Hrvatske – Bihać – Ključ

Usklađivanje Glavnog projekta dionice Buna – Počitelj od km 11+100.00 od km 18+280.00 sa Tehničkim specifikacijama

Završetak saobraćajne studije, studija uticaja na okoliš, studija za dobivanje prethodne vodne saglasnosti i studija izvodljivosti za dionicu autoceste Konjic – Mostar sjever

Završetak izvođenja geotehničkih istražnih radova za odabranu trasu na dionici Konjic – Mostar sjever

Konsultantske usluge za koncesiju Lašva - Travnik


Usluge projektovanja koje bi se trebale finansirati iz IPA fondova


Izrada glavnog projekta autoceste Nemila - Donja Gračanica L= 16km – sredstva iz IPA 2011;

Revizija projektne dokumentacije autoceste Nemila - Donja Gračanica L= 16km – sredstva iz IPA 2011.


Usluge projektovanja koje bi se trebale finansirati iz sredstava Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine


Planersko studijska dokumentacija za Jadransko jonsku autocestu (Počitelj – Neum – Trebinje – granica Republike Crne Gore).