Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići


U maju 2017. godine objavljen javni poziv za dostavu ponuda građevinskih kompanija koje će se natjecati za dodjelu ugovora za izgradnju, koja će se finansirati iz sredstava obezbjeđenih u okviru ugovora o zajmu sklopljenim sa Evropskom investicionom bankom (EIB).

Procijenjena vrijednost radova iznosi 100 miliona eura.

Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci.

Poddionica Počitelj – Zvirovići duga je 11,75 km i najznačajniji objekti su most Počitelj (945 m), petlja sa naplatnim mjestom i pristupnim saobraćajnicama do regionalne ceste Buna-Domanovići i magistralne ceste M-17, tri vijadukta, tunel i otvorena trasa. R

Rok za predaju ponuda je 17.07.2017. godine.Izgradnja autoceste Vraca (izlaz tunela Zenica) – D.Gračanica (ulaz u tunel Pečuj)


U toku su pretkvalifikacije za izbor potencijalnih izvođača radova.

Poddionica je dugačka cca 4 km, na kojoj se osim otvorenog dijela trase nalazi jedan veći vijadukt, preko naselja Donja Gračanica, dužine cca 400 m, tunel Hum, dužine takođe oko 400 m, dva kraća vijadukta na području naselja Hece, te tunel Vraca dužine cca 300 m.

U sklopu ove poddionice će se raditi i petlja Zenica sjever sa naplatnim mjestom, kao i saobraćajnice tzv. „Sjevernog spoja“ koje trebaju da povežu autocestu Koridora Vc sa gradom Zenica i magistralnom cestom M-17. U toku su aktivnosti na provođenju eksproprijacije zemljišta i ishođenju Urbanističke saglasnosti za ovu poddionicu.

Za izgradnju dionice još uvijek je u proceduri osiguranje kreditnih sredstava.


Izgradnja poddionice Počitelj – Buna


U toku su pretkvalifikacije za izbor potencijalnih izvođača radova.

U pripremi je tenderska dokumentacija za objavu pretkvalifikacija za izbor nadzora na izvođenju radova na ovoj poddionici.

Dionica je vrlo jednostavna za izvođenje jer osim jednog odmorišta i jednog natputnjaka nema drugih značajnijih objekata. Dionica je locirana na geološki i morfološki izuzetno povoljnom terenu.

Planirani rok izgradnje je 12 mjeseci.

Za izgradnju predmetne dionice još uvijek je u proceduri osiguranje kreditnih sredstava.