Cilj sistemskih terenskih pregleda trase buduće autoceste je pravovremeno detektirati, kartirati i zaštiti arheološke nalaze i nalazišta prije nego dođe do njihovog uništenja prilikom zemljanih radova i bespovratnog nestanka podataka i artefakata vrijednih za baštinu koja može sezati od lokalnog do svjetskog značaja.

 

Druga, ne manje važna stavka je potreba da se ovakvim pristupom pravovremeno obave arheološki istražni radovi i time omogući nesmetan nastavak građevinskih radova koji također (naročito u ovom kontekstu – autocesta) imaju neprocjenjiv značaj za cjelokupnu zajednicu.

 

Izvještaj o izvršenim arheološkim radovima na trasi autoceste Koridora Vc, Smucka – Lepenica

Izvještaj o rekognosciranju terena na dionici autoceste Koridora Vc, Tarčin – Lepenica

Izvještaj sa arheološkog terenskog pregleda trase autoceste Sarajevo - Mostar, dionica Vlakovo – Tarčin, poddionica Lepenica – Tarčin

Elaborat Bijača - Kravice

 

alt