Na ovoj stranici su na jednom mjestu grupirane poveznice na zakone, uredbe i pravilnike kojima se regulira i defiinira sistem naplate cestarine, klasifikacija vozila i oslobađanje od plaćanja cestarine, finansijsko poslovanje, kao i druga pitanja koja se odnose na obavljanje poslova naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom.


Zakon o cestama FBiH SN 12/10

Ispravka Zakona o cestama FBiH SN 16/10

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama FBiH SN 66/13

Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH SN 53/15

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH 47/16

Pravilnik o uvjetima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta za  pružanje usluga i obavljanje pratećih djelatnosti korisnicima uz autoceste i brze ceste SN 81/10

Uredba o naplati naknade za korištenje autoceste A1 SN 54/15