U ovom dijelu možete naći propise i zakone koji reguliraju osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar te opće akte preduzeća.


Zakoni:

Zakon o cestama FBiH SN 12/10

Ispravka Zakona o cestama FBiH SN 16/10

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama FBiH SN 66/13

Zakon o autocesti na Koridoru Vc SN 8/13

Zakon o javnim preduzećima u FBiH SN 8/05

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH SG 6/06

Ispravka Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH SG 75/06

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti na putevima SG 84/09

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti na putevima SG 48/10


Pravilnici:

Pravilnik za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta SN 69/10

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje vanrednog prijevoza SN 75/10

Pravilnik o turističkoj signalizaciji na putevima SG 13/07

Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama SG 16/07

Pravilnik o održavanju javnih cesta SN 57/15


Uredbe:

Uredba o visini naknade za vanredni prevoz SN 87/10

Uredba o naplati naknade za korištenje autoceste A1 SN 54/15

Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u FBiH SN 54/15