JP Autoceste će kroz postupke javnih nabavki obezbijediti ostvarenje ciljeva zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti javnih nabavki i to:


  • efikasnost
  • transparentnost
  • nepristrasnost
  • jednak tretman i nediskriminaciju ponuđača
  • stvarnu konkurenciju


Pravilnikom o javnim nabavkama, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, uređuju se pravila, procedure, uvjeti, ovlaštenja i odgovornosti u postupcima nabavke roba, vršenju usluga i ustupanju radova JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.


Odredbe ovog pravilnika, prije svega, imaju za cilj obezbjeđenje optimalnog korištenja sredstava preduzeća, imajući u vidu svrhu i predmet nabavki, uz definiranje nadležnosti i odgovornosti pojedinih organa i tijela JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar u oblasti nabavki.


Postupci dodjele Ugovora o nabavci u JP Autoceste FBiH se provode prema vrijednosnim razredima iz člana 6. Zakona, a u skladu sa poglavljima II i III Zakona.Pravilnik o javnim nabavkama

Agencija za javne nabavke/nabave: www.javnenabavke.ba