Propisi i savjeti za pravilnu vožnju i ponašanje na autocesti


 • Autocesta je javna cesta posebno izgrađena i namijenjena isključivo za saobraćaj motornih vozila, koja je kao autocesta označena propisanim saobraćajnim znakom. Ima dvije fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz suprotnih smjerova, sa po najmanje dvije saobraćajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila, bez ukrštanja s poprečnim putevima i željezničkim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u čiji saobraćaj može da se uključi, odnosno isključi samo određenim i posebno izgrađenim priključnim javnim cestama na odgovarajuću kolovoznu traku autoceste.
 • Autocestom se ne smiju kretati pješaci, zaprežna vozila, bicikli i životinje, pomoćna pješačka sredstva, kao ni bilo koja vozila koja ne mogu razviti brzinu kretanja veću od 40 km/h.
 • Na autocesti vozač se ne smije kretati vozilom brzinom većom od 130 km/h, odnosno brzinom koja je određena postavljenim saobraćajnim znakom.
 • Na autocesti vozač ne smije zaustavljati ni parkirati vozilo. Ukoliko želi prekinuti vožnju, to može učiniti samo na odmaralištima, prostorima benzinskih pumpi ili površinama izvan kolovoza koje su kao odmarališta ili parkirališta za to posebno uređene i obilježene.
 • Vozač koji je zbog kvara, neispravnosti na vozilu ili iz nekog drugog razloga prisiljen da zaustavi vozilo na kolniku autoceste, dužan ga je zaustaviti na posebnoj traci za zaustavljanje vozila u nuždi – po mogućnosti što više desno, kako ne bi otvarajući vrata ometao vozila koja voze po desnoj traci.
 • Na autocesti vozač ne smije polukružno okretati vozilo niti se kretati vozilom unazad.
 • Na autocestu se ne smije uključiti motorno vozilo koje vuče drugo vozilo, a koje se zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo kretati. Iznimno, vuča vozila dopuštena je autocestom ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja vozila po autocesti, ali samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom do prve priključne ceste kojom se vučeno vozilo može isključiti iz saobraćaja na autocesti.
 • Autocestom se vozila moraju kretati krajnjom desnom prometnom trakom, osim ako ona nije zakrčena vozilima u koloni. Lijeva traka isključivo služi za preticanje.
 • Na autocesti vozač ne smije vozilom prelaziti iz trake u traku (slalom vožnja), preticati zaustavnom trakom, kretati se na način da ne drži potreban razmak, požurivati vozila ispred sebe davanjem svjetlosnih i zvučnih znakova ili na drugi način, niti izvoditi bilo koju drugu radnju kojom ugrožava ili dovodi u opasnost druge sudionike u saobraćaju.
 • Vozač koji se vozilom uključuje u saobraćaj na autocesti, dužan je koristiti se posebnom trakom za ubrzavanje, uz prethodnu provjeru da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u saobraćaju, vodeći pritom računa o položaju vozila te o smjeru i brzini kretanja.
 • Vozač koji se vozilom isključuje iz saobraćaja na autocesti dužan je svojim vozilom pravodobno zauzeti položaj na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci i što prije preći na posebnu traku za usporavanje.


Brzine kretanja vozila na autocesti u Bosni i Hercegovini


Vozač je dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi osobinama i stanju ceste, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustini saobraćaja, saobraćajnim znacima i drugim saobraćajnim uslovima, tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod navedenim uslovima može da predvidi.

Na autocestama u Bosni i Hercegovini je zakonom propisana najveća dopuštena brzina od 130 km/h.

Strožija ograničenja brzine vrijede za sljedeća vozila:

 • 100 km na sat – za autobuse
 • 80 km na sat – za autobuse s lakom prikolicom, kao i za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kg a manja od 7.500 kg
 • 80 km na sat – za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovanje (karavan) ili laku prikolicu
 • 70 km na sat – za autobuse kada se obavlja organizovani prevoz djece, za zglobne autobuse bez mjesta za stajanje, za teretna motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7.500 kg i za teretna motorna vozila s priključnim vozilom


Kad upravljaju motornim vozilima vozači navedenih vozila su dužni da se pridržavaju propisanih brzina i na cesti na kojoj je postavljenim saobraćajnim znakom dozvoljena veća brzina.